rexia
Reborn System to nasz nowy system dający możliwość zresetowania swojego poziomu. Dokonujemy tego przy wbiciu 717k, wpisujemy komendę !reborn i postępujemy zgodnie z instrukcją, która nam wyskoczy. Reborn cofa nasz level do startowego (8) razem z HP/MP oraz obrażeniami, ale trwale zwiększa nasz Exp Stage o 15% oraz nasze obrażenia o 20% (przy pierwszym rebornie) lub 40% (przy drugim rebornie), daje też inne profity, na pewno warto go zrobić. Dodatkowo klikając na gracza w grze możemy sprawdzić, czy dana osoba jest odrodzona (po rebornie).

Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.