Rexia wprowadza jako pierwszy OTS system budowania we własnych posiadłościach, aktualnie są to różnego rodzaju podłogi, aby skorzystać z systemu budowania wystarczy zakupić domek i użyć komendy !buduj na jednej z jego kratek (musisz to zrobić z postaci, która zakupiła domek). Na ten moment komenda posiada 16 możliwości, od numeru 1 do 16, przykładowe użycie komendy: "!buduj 12".

Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.

End Menu