System automatycznego lootowania pozwala nam na automatyczne zdobywanie przedmiotów z potworów które zabijamy.

Lista przydatnych komend:

/loot - lista komend dotyczących systemu,

/loot dodaj: nazwa_itemu - dodanie itemu o danej nazwie do listy

/loot usun: nazwa_itemu - usunięcie itemu o danej nazwie z listy

/loot all - usunięcie wszystkich itemów z listy,

/loot lista - sprawdzenie listy.

Przykład użycia komendy: /loot dodaj: crystal coin

Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.

End Menu