swimevent
Paintball to następny event, który został bardzo polubiany przez graczy, odbywa się on co parę dni o nieustalonych godzinach. Po jego rozpoczęciu pojawia się wiadomość typu:

[EVENT]
PAINTBALL ROZPOCZYNA SIE!
TELEPORT W TEMPLE +1

Aby do niego przystąpić, należy udać się do TEMPLE +1 i próbować wejść w teleport. Event polega na uzbieraniu jak największej ilości punktów poprzez trafianie innych graczy kulkami. Każde trafienie gracza przyznaje nam jeden punkt a każde trafienie od innego gracza odejmuje nam jeden punkt. Uczestnik eventu na start otrzymuje 100 kuli, w sytuacji, kiedy mu ich zabraknie może je uzupełnić wymieniając punkty na kule za pomocą specjalnej komendy. W sytuacji kiedy zostaniemy trafieni 5x przez innego gracza nasza pozycja zostaje zmieniona oraz system przyznaje nam ponownie 100 kul. Osoba, która w ciągu 5 minut uzbiera najwięcej punktów otrzymuje Staminera .
Oto lista dostępnych komend:

!shoot bullet - wystrzelowiwuje jedną kule.
!shoot ammo - dodaje 100 kul lecz zabiera 1 punkt.
!shoot info - pokazuje aktualne statystyki.
Zalecamy ustawić powyższe komendy na hotkeye.

rexiaots

Copyrights © Rexia.PL. All Rights Reserved.